Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Programul de formare profesională este gratuit, cursurile încep în luna februarie 2012 și se vor derula până în 2013. Modulele sunt acreditate CNFP şi în urma absolvirii lor, participanții vor primi 25 credite transferabile.

Cursanții vor parcurge module de psihologie, tehnici teatrale, comunicare, tehnologia informaţiei şi comunicării, ştiinţele educaţiei, cu scopul creşterii performanţei şi eficienţei comunicării cu elevii. În cadrul acestui program se vor folosi tehnologii virtuale cu ajutorul cărora se vor simula situaţii de comunicare disfuncţională, bazate pe raportul de diagnoză efectuat în cadrul proiectului și cazuistică.